თეზაურუსიt

Telephone Coincidental

დამთხვევა სატელეფონო გამოკითხვისას. მაუწყებლობის კვლევითი პროცედურა შემთხვევით შერჩეულ ობიექტებს შორის, როდესაც მკვლევრები ტელეფონით ურეკავენ ცდის პირებს და ეკითხებიან, რას უყურებენ და რას უსმენენ ისინი უშუალოდ მოცემულ მომენტში.

კომენტარები: