თეზაურუსიt

Teletext

ტელეტექსტი. მონაცემები ტექსტური/სიტყვიერი ან გრაფიკული ფორმით, რომლებიც ტელეეკრანზე გადაიცემა. სატელეფონო ბმით უზრუნველყოფილი მონაცემების სამაუწყებლო ვერსია.

კომენტარები: