თეზაურუსიt

Telethon

ტელეთონი. პირდაპირ ეთერში რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარე საქველმოქმედო მიზნების მქონე სატელევიზიო პროგრამა, რომლის მსვლელობისას მაყურებელს ეძლევა საშუალება, დარეკოს, დასვას შეკითხვა, გააკეთოს კომენტარი, განახორციელოს შემოწირულობა. 

კომენტარები: