თეზაურუსიt

Telstar

ტელსტარი. ამერიკული საკომუნიკაციო სატელიტი. გაშვებულ იქნა 1962 წლის 10 ივლისს. ტელსტარის მეშვეობით შედგა პირველი სატელევიზიო გადაცემა შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის.

კომენტარები: