თეზაურუსიt

Tenor

დინება, მიმართულება, მოძრაობა, აზრი. როლური ურთიერთობების სიმრავლე მეტყველებითი სიტუაციის მონაწილეებს შორის.

კომენტარები: