ლექსიკონიt

terrorist group

ტერორისტული დაჯგუფება

 

He ruled out negotiation with terrorist groups - მან ტერორისტულ დაჯგუფებებთან მოლაპარაკების შესაძლებლობა გამორიცხა [The Independent; Shaun Walker & Kim SenguptaGeorgian President warns against violence in the region after Moscow attack“]

კომენტარები: