ლექსიკონიt

thankless task

უმადური საქმე (ამოცანა, მიზანი...)

 

The west has invested heavily in making Kosovo’s independence work, and will continue to do so, a thankless task though it may be - დასავლეთმა ბევრი გაიღო იმისთვის, რომ კოსოვოს დამოუკიდებლობას რეალურად ემუშავა და ამას მომავალშიც გააკეთებს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება უმადური საქმე აღმოჩნდეს [openDemocracy; Magdalena Frichova GronoAbkhazia and the promises of princes”]

კომენტარები: