ლექსიკონიt

thanks to

(რაღაცის, ვიღაცის) გამო, წყალობით; შედეგად

 

On the ground the situation remains relatively calm, thanks to the EU monitors - ადგილზე სიტუაცია შედარებით მშვიდია - ევროკავშირის დამკვირვებლების წყალობით [The Economist, "Going nowhere fast“]

კომენტარები: