ორგანიზაციაt

The National Interest [NI]

ცნობილი ამერიკული კონსერვატული ხასიათის ჟურნალი, რომელსაც ორ თვეში ერთხელ გამოსცემს ნიქსონის ცენტრი. დაფუძნდა 1985 წელს ირვინგ კრისტოლის მიერ. გამოცემა არ შემოიფარგლება მხოლოდ საგარეო პოლიტიკის საკითხებით და ცდილობს, პოლიტიკა უფრო ფართო კონტექსტში განიხილოს, მაგალითად - თუ რა გავლენას ახდენს ამა თუ იმ ქვეყანაზე კულტურული, სოციალური თავისებურებები, ტექნოლოგიური ინოვაციები, ისტორია და რელიგია.

კომენტარები: