ლექსიკონიt

there is no denying

ვერავინ უარყოფს; აშკარაა, რომ

 

There’s no denying the similarity of the isolated situation Georgia found itself in decades previously - ვერავინ უარყოფს იმ იზოლირებულ სიტუაციასთან მსგავსებას, რომელშიც საქართველო ათწლეულების წინ აღმოჩნდა [The Telegraph, Sarah Marcus, “Nothing new in Georgia-Russia-West relationship”]

კომენტარები: