ლექსიკონიt

thin edge of the wedge

შუბის (იარაღის) ბოლო

 

The stripping of sovereignty from Belgrade by the United Nations, however temporarily intended, was in retrospect the thin edge of the wedge - გაეროს სასარგებლოდ ბელგრადისთვის სუვერენული უფლების შეზღუდვა, თუნდაც დროებითი ხასიათისა, დროთა განმავლობაში შუბის ბოლო აღმოჩნდა [RFL/RL; Ahto LobjakasThe Kosovo Precedent“]

კომენტარები: