ლექსიკონიt

think back

გახსენება, მოგონება

 

Thinking back more than 20 years, I do not think that is the difference – 20 წლის წინანდელი მოვლენების გახსენებისას, ვხვდები, რომ სხვაობა არ არის [The Independent, Mary Dejevsky, “We can't stop getting Russia wrong”]

კომენტარები: