ლექსიკონიt

think highly of someone or something

ვიღაცაზე გადამეტებული წარმოდგენის, აზრის ქონა

 

If Mr Putin thought more highly of voters in Georgia’s breakaway region of South Ossetia, he miscalculated - თუკი მისტერ პუტინს მეტი წარმოდგენა ჰქონდა საქართველოს გამოყოფილი რეგიონის, სამხრეთ ოსეთის ამომრჩევლებზე, იგი შეცდა [The Economist, “Elections in Georgia”]

კომენტარები: