თეზაურუსიt

Third-person Effect

მესამე პირის ეფექტი. დაშვება იმისა, რომ მედიაშეტყობინებამ სხვა ადამიანებზე უფრო დიდი გავლენა და დამარწმუნებელი ზემოქმედება იქონია, ვიდრე ჩვენზე. მესამე პირის ეფექტის გაზომვას მიმართავენ იმ შემთხვევებში, როცა დაინტერესებული მხარე მედიის მიერ გავრცელებულ შეტყობინებას ნეგატიურად ან სასურველზე ნაკლებად დამარწმუნებლად აღიქვამს. ამ ეფექტის გამოყენება ხშირია წინასაარჩევნო კამპანიისას ან საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და სარეკლამო კამპანიების დროს.

კომენტარები: