ლექსიკონიt

this sort of

ასეთი, ამგვარი, მსგავსი

 

It’s interesting that Western observers are happy to provide this sort of analysis when it comes to terrorism directed against other nations - საინტერესოა, რომ დასავლელი ექსპერტები სიამოვნებით აკეთებენ მსგავს დასკვნებს, როდესაც საქმე სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ მიმართულ ტერორიზმს ეხება [The American Conservative; Daniel LarisonSaakashvili’s Reckless Moves“]

კომენტარები: