ლექსიკონიt

this type of

ამგვარი, ამ ტიპის, ამ სახის

 

We must be very careful and try to stop this type of violence - ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიმოქმედოთ და ამ ტიპის ძალადობის შეჩერებას უნდა შევეცადოთ [The Independent; Shaun Walker & Kim SenguptaGeorgian President warns against violence in the region after Moscow attack“]

კომენტარები: