ლექსიკონიt

thought to be

სავარაუდოდ; ფიქრობენ, ვარაუდობენ რომ...

 

It’s still thought to be close to the government - დღესაც, სავარაუდოდ, ის მთავრობასთან დაახლოებულია [The Telegraph, Sarah Marcus, “Facebook plays host to Georgian Orthodox Church-related scandal”]

კომენტარები: