ლექსიკონიt

throw \ toss a hat in the ring \ arena

რაიმე არენაზე ფეხის შედგმა, რაიმე საქმეში ჩაბმა

 

Now, surprisingly, he has thrown his hat into the political arena - ახლა, მან მოულოდნელად, პოლიტიკურ არენაზე ფეხის შედგმის სურვილი გამოთქვა [The New Yorker, Wendell Steavenson, "Georgia: The President and The Oligarch"]

კომენტარები: