ლექსიკონიt

throw one's weight around

გაყოყოჩება, გადიდგულება

 

After their defeat of the Georgians, the Russians will throw their weight around the neighbourhood - ქართველების დამარცხების შემდეგ რუსების გაყოყოჩებას მეზობლებიც იგრძნობენ [The Economist, “Frozen conflicts: Europe’s unfinished business"]

კომენტარები: