ლექსიკონიt

throw out

გაგდება, გადაგდება, მოშორება, დამხობა (ხელისუფლებისა)

 

Yet there is no evidence that any stands a shred of a chance of being thrown out of power by his people - ჯერჯერობით იმის ოდნავი შანსიც კი არ მოჩანს, რომ ამ მმართველებს საკუთარი ხალხები დაამხობენ [Foreign Policy; Russell ZancaMubarak is toast, so why not some of the Eurasian tyrants?“]

They looked at each other and threw out a few suggestions - მათ ერთმანეთს შეხედეს და რამდენიმე სიტყვა მიუგდეს [Faster Times, Nicholas Clayton, “Quiet Before the Storm as Iran Threatens the Caucasus”] 

კომენტარები: