ლექსიკონიt

throwback

დაბრუნება, გადასროლა

 

In most ways, the brief war between Russia and Georgia in August 2008 was a throwback to the mid-20th century - მრავალი ასპექტით, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ხანმოკლე ომი მე-20 საუკუნის შუა წლებთან დაბრუნება იყო [Foreign Policy; Robert HaddickThis Week at War: Lessons from Cyberwar I“]

 

კომენტარები: