ლექსიკონიt

time is on someone’s side

დრო მის მხარესაა, დრო მის სასარგებლოდ თამაშობს

 

They seem to believe that time is on their side - როგორც ჩანს, მათ სჯერათ, რომ დრო მათ მხარესაა [Paul Rimple, Fred Weir, The Christian Science Monitor, „Russia, Georgia remain in distrustful deadlock on anniversary of 2008 war“]

კომენტარები: