თეზაურუსიt

Time-shifting broadcasting

დროის გადანაცვლებითი მაუწყებლობა. ტერმინი აღწერს მომხმარებლის მიერ საინფორმაციო გამოშვების ჩაწერას ვიდეომაგნიტოფონის ან Windows XP Media Editor Centre-ის მეშვეობით და თავისთვის მოსახერხებელ დროს ყურებას. დროის გადანაცვლებითი მაუწყებლობა აკნინებს მოვლენისა და მისი პირველწყაროდან მაუწყებლობის დროის მნიშვნელობას და პრიორიტეტს მომხმარებლის დროს ანიჭებს.

კომენტარები: