ლექსიკონიt

to begin with

პირველ რიგში

 

To begin with, there is the terminology - პირველ რიგში, ტერმინოლოგიას გადავხედოთ [The Economist, „Georgians in Abkhazia“]

კომენტარები: