ლექსიკონიt

to get down to brass tacks

როდესაც საქმე საქმეზე მიდგება

 

You did muscle cars for decades, and when you get down to brass tacks, that's really all a muscle car is - წლების განმავლობაში ძლიერი ძრავის მქონე ავტომობილებზე მუშაობდი და როცა საქმე საქმეზე მიდგება, უნდა იცოდე, რომ ამ ბიზნესში მთავარი ესაა [“The Mazda Roadpacer Was A Big Holden With A Rotary Engine For Some Reason”]

კომენტარები: