ლექსიკონიt

to give a blank slate

მეორე შანსის, ყველაფრის სუფთა ფურცლიდან დაწყების საშუალების მიცემა

 

The new year gives us a blank slate - ახალმა წელიწადმა ყველაფრის სუფთა ფურცლიდან დაწყების საშუალება მოგვცა [“2013 brings blank slate”]

კომენტარები: