ლექსიკონიt

to go some

  1. სწრაფი სიარული;
  2. (რამის) კარგად, წარმატებით მიმდინარეობა, სვლა

 

The UN Mission in Georgia (UNOMIG) went some way to filling it until a Russia veto ended its mandate in June 2009 - გაეროს მისია საქართველოში (UNOMIG) წარმატებით უმკლავდებოდა ამას მანამ, სანამ 2009 წლის ივნისში რუსეთის ვეტოს გამო მისი მუშაობა არ შეწყდა [The Economist, „Georgians in Abkhazia“]

კომენტარები: