ლექსიკონიt

to have a brass neck

სითავხედის ყოფნა

 

They have the brass neck to state that the FSA does not want to make things worse - სითავხედე ჰყოფნით და აცხადებენ, რომ FSA საქმეს სულაც არ აფუჭებდა [“What I learnt from the FSA's MMR seminar”]

კომენტარები: