ლექსიკონიt

to no avail

წარუმატებლად, უშედეგოდ

 

They blew whistles and held placards saying: "If you destroy this building you destroy us." To no avail - ისინი უსტვენდნენ და მათ ეჭირათ პლაკატები წარწერით: „თუ ამ შენობას დაანგრევთ, თქვენ ჩვენ დაგვანგრევთ“. თუმცა უშედეგოდ [Guardian, Luke Harding, “Georgia embraces democracy but destroys its past”]

კომენტარები: