თეზაურუსიt

Total Participation

ტოტალური მონაწილეობა. მედიაკვლევებში დაკვირვების ველში შექმნილი სიტუაცია, რომელშიც მკვლევარი დაკვირვების ქვეშ მყოფი ვითარების სრულფასოვანი მონაწილე ხდება

კომენტარები: