ლექსიკონიt

touch on

შეხება (საკითხთან)

 

We have tried to make the programme relevant to Georgian reality and touch on social issues that will resonate with a Georgian audience - ჩვენ შევეცადეთ, პროგრამა ქართული რეალობისადმი რელევანტური ყოფილიყო და ისეთ სოციალურ პრობლემებს შევხებოდით, რომლებიც ქართულ აუდიტორიასთან ჰპოვებდა გამოძახილს [Independent, Shaun Walker, „Georgia's answer to 'The Simpsons'“]

კომენტარები: