თეზაურუსიt

Tracks

გადასაღები ბილიკი. პორტატული ლიანდაგი ფილმის გადაღებისას, რომელზეც კამერა მოძრაობს.

კომენტარები: