თეზაურუსიt

Transculturation

ტრანსკულტურაცია. კულტურისა და კულტურული ფორმების მიერ გეოგრაფიული საზღვრების გადალახვა და განსხვავებულ კულტურასთან შერწყმისას ახალი კულტურული ფორმების წარმოქმნა. იგივეა, რაც ჰიბრიდიზაცია.

კომენტარები: