ლექსიკონიt

transmission of information

ინფორმაციის გადაცემა

 

These attacks disrupted the transmission of information between military units and between offices in the Georgian government - ამ თავდასხმებმა  სამხედრო ქვედანაყოფებსა და საქართველოს მთავრობის სხვადასხვა სამსახურებს შორის ინფორმაციის გადაცემა შეაჩერა [Foreign Policy; Robert HaddickThis Week at War: Lessons from Cyberwar I“]

კომენტარები: