ლექსიკონიt

treasure house

1. საგანძური 
2. ხაზინა

 

The whole of Georgia - its temples, its values and traditions, its nation; this is our treasure house - მთელი საქართველო - მისი ტაძრები, ღირებულებები, ხალხი - ესაა ჩვენი საგანძური [The National Interest; Thomas de WaalSpring for the Patriarchs”]

 

კომენტარები: