თეზაურუსიt

Trojan Horse

ტროას ცხენი. ბოროტი განზრახვით შექმნილი კომპიუტერული პროგრამა ან მავნე პროგრამის კოდის ნაწილი

კომენტარები: