ლექსიკონიt

true value

რეალური ღირებულება, მნიშვნელობა, ფასი

 

He insisted, he sold many at below true value - მისი თქმით, მან ბევრი რამ რეალურ ღირებულებაზე ნაკლებ ფასად გაყიდა [Financial Times, Neil Buckley, „Georgia’s billionaire premier“]

კომენტარები: