ლექსიკონიt

trump up

გამოგონება, ფაბრიკაცია

 

She says the charges are politically trumped up - ის ამბობს, რომ ბრალდებები პოლიტიკურად მოტივირებული და გამოგონილია [Independent, Shaun Walker, “The leader looking beyond a revolution”]

კომენტარები: