თეზაურუსიt

Tunneling

გვირაბის ეფექტი. ტექნიკა, რომელიც გამოიყენება კერძო, პირადი ქსელების შესაქმნელად ინტერნეტის საჯარო სისტემებში

კომენტარები: