და სხვაt

Turkmenistan [the Republic of Turkmenistan]

თურქმენეთი [თურქმენეთის რესპუბლიკა] - სახელმწიფო ცენტრალურ აზიაში; დედაქალაქი - აშხაბადი

კომენტარები: