ლექსიკონიt

turn (give, show) cold shoulder

ცივად, გულგრილად მიღება; ზურგის შექცევა

 

Suspending the NATO-Russia council, or the putative Partnership and Cooperation Agreement between the EU and Russia, was not even turning a cold shoulder to the Kremlin - ნატო-რუსეთის კომისიის მუშაობის შეწყვეტა, ან ევროკავშირ-რუსეთის შესაძლო პარტნიორობისა და თანამშრომლობის ხელშეკრულების შეჩერება  სულაც არ ნიშნავდა კრემლისთვის ზურგის შექცევას [The Economist, “The fog of war”]

კომენტარები: