ლექსიკონიt

turn down

უარის თქმა; უარყოფა; თავიდან მოცილება

 

The request for weapons was not made and therefore no request was turned down – თხოვნა შეიარაღებაზე არ გაკეთებულა, შესაბამისად, ის არც არავის უარყვია [The Telegraph, Sarah Marcus, “Joe Biden in Georgia”]

კომენტარები: