ლექსიკონიt

turn off outside

გადინება, გასვლა

 

Employers, meanwhile, are worried that potential changes to the labor code could turn off outside investors - ამასობაში დამსაქმებლები სწუხან, რომ შრომითი კოდექსის პოტენციურმა ცვლილებამ შესაძლოა ინვესტორების გადინება გამოიწვიოს [Eurasianet.org, Paul Rimple, “Unions Press for Labor Law Reform”]

კომენტარები: