ლექსიკონიt

turn out

  1. მობრუნება, ამობრუნება, ამოტრიალება (ჯიბისა, უჯრისა...);
  2. ჩაქრობა, გამორთვა (შუქისა, გაზისა...);
  3. მოხსნა (თანამდებობიდან), გარიცხვა;
  4. ქუჩაში შეკრება, გამოსვლა;
  5. ადგომა (საწოლიდან);
  6. გამოცემა, წარმოება;
  7. დალაგება, მოწესრიგება; მორთვა;
  8. გამოჩენა, აღმოჩენა

 

This summer is a marked departure from the jittery atmosphere a year ago, when fresh saber-rattling in Moscow led many politicians and pundits to predict - incorrectly as it turned out - that armed conflict could break out anew - ეს ზაფხული შარშანდელი შფოთიანი ატმოსფეროსგანაც განსხვავდება, როდესაც მოსკოვის მხრიდან მორიგმა იარაღის ჟღარუნმა ბევრ პოლიტიკოსსა და ექსპერტს აფიქრებინა (როგორც აღმოჩნდა, არასწორად), რომ შეიარაღებულ კონფლიქტს შეიძლებოდა კვლავ ეფეთქა [RFE/RL, Brian WhitmoreGeorgia Rethinks The 'Reset'“]

კომენტარები: