ლექსიკონიt

turn up

აღმოჩენა, უეცრად გამოჩენა, მოულოდნელად გადაყრა, ხელში ჩაგდება

 

Data turned up by EUBAM suggests that most rumours of arms- and drug-smuggling are mythical - მონაცემები, რომლებიც EUBAM-ს ჩაუვარდა ხელთ, ადასტურებს, რომ ხმების უმრავლესობა იარაღისა და ნარკოტიკების კონტრაბანდაზე მითია [The Economist, „Another forgotten conflict“]

კომენტარები: