თეზაურუსიt

Type II Error

მეორე ტიპის შეცდომა. ტერმინი მედიაკვლევების სფეროდან. აღნიშნავს ნულოვანი ჰიპოთეზის მიღებას მაშინ, როცა იგი უარყოფილ უნდა იქნას.

კომენტარები: