თეზაურუსიt

Type-writer

საბეჭდი მანქანა. მექანიკური და ელექტრონული.

კომენტარები: