ტერმინებიv

VALS Typology

ღირებულებებისა და საჭიროებების/მოთხოვნების ტიპოლოგია. ამერიკელი სოციოლოგის, არნოლდ მიჩელის (1983) აზრით, ინდივიდები თავიანთ ცხოვრების წესში გამოხატავენ თავიანთ მოთხოვნებსა და ღირებულებრივ ორიენტირებს. მიჩელის ტიპოლოგიური შკალა მის მიერ გამოყოფილ ცხოვრების ცხრა წესს ეფუძნება. 

კომენტარები: