ტერმინებიv

Vamp

ვამპი. პროფესიული ჟარგონი: სექს-ვარსკვლავის პირვანდელი სახელწოდება კინემატოგრაფში.

კომენტარები: