ლექსიკონი | Engv

very likely

დიდი ალბათობით; დიდი ალბათობაა, რომ...; ძალიან დიდი შანსია, რომ...; როგორც ჩანს, ...

 

David Cohen, Levey's deputy with long experience in the Treasury Department, will very likely succeed Levey - დიდი ალბათობით, ლევის მისი მოადგილე და ფინანსთა სამინისტროს დიდი ხნის გამოცდილი თანამშრომელი დევიდ კოენი შეცვლის [Foreign Policy; Robert HaddickThis Week at War: Lessons from Cyberwar I“]

კომენტარები: